Evoke Technologies sp. z o.o. („Evoke Technologies”) stworzyło niniejszą Politykę Prywatności, aby wyrazić swoje zobowiązanie do szanowania prywatności użytkowników i ochrony ich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych (RODO) oraz polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Tożsamość Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest Evoke Technologies sp. z o.o., zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, w VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000978881.

Dane Kontaktowe Administratora

E-mail: DPO@evoketechnologies.com

Adres korespondencyjny: EVOKE TECHNOLOGIES SP. Z O.O., ul. Legnicka 48G, 2. piętro, Business Garden, 54-202 Wrocław, Polska.

Zbieranie i Cel Przetwarzania Informacji

Gromadzimy dane osobowe za pomocą legalnych i uczciwych metod, z Twoją wiedzą i zgodą, w określonych i uzasadnionych celach. Przed zbieraniem danych osobowych precyzujemy cele, dla których są gromadzone.

Możesz odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania danych osobowych. Jednak niektóre formularze na naszej stronie mogą wymagać podania danych kontaktowych, takich jak imię, adres e-mail, dane dotyczące pracy, numer telefonu i informacje o firmie. Wykorzystujemy te informacje wyłącznie w celach, dla których zostały podane, na przykład w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie możliwości pracy, jeśli przekażesz formularz dla osób poszukujących pracy.

Bezpieczeństwo Danych i Okres Przechowywania

Wprowadzamy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, wykorzystaniem lub zmianą. Jednak nie gwarantujemy bezpieczeństwa i integralności danych przesyłanych przez internet, dlatego nie powinieneś oczekiwać prywatności w przypadku treści przesyłanych na naszą stronę.

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia określonych celów lub wymaganego przez prawo.

Udostępnianie Informacji Stronom Trzecim

Nasza strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron stron trzecich, którymi nie zarządzamy ani nimi nie kontrolujemy. Nasza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie naszej strony internetowej, nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki prywatności ani zawartość tych zewnętrznych stron. Aby dowiedzieć się, jak chronione jest Twoje dane osobowe na tych stronach trzecich, zapoznaj się z ich odpowiednimi politykami prywatności.

Na naszej stronie internetowej możemy udostępniać funkcje mediów społecznościowych, które umożliwiają dzielenie się naszymi informacjami w mediach społecznościowych i interakcję z nami na różnych platformach społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook itp. Korzystanie z tych funkcji może prowadzić do zbierania lub udostępniania informacji o Tobie. Zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności i ustawieniami prywatności tych platform, abyś był świadomy, jakie dane osobowe udostępniasz.

W odniesieniu do udostępniania Twoich danych stronom trzecim, możemy przekazywać informacje zbierane od Ciebie naszym spółkom zależnym, agentom, partnerom, kontrahentom itp. na całym świecie w ramach organizacji Evoke. Zapewniamy, że te podmioty są związane z nami umową poufności i zakazem ujawniania.

W pewnych przypadkach możemy ujawnić dane osobowe zgodnie z prawem lub w ramach postępowania sądowego w celu ochrony naszych praw, własności intelektualnej lub zapobieżenia działaniom niezgodnym z prawem.

Dostęp, Sprawdzenie i Poprawa Informacji

Na Twoje żądanie umożliwimy Ci sprawdzenie i poprawę wszelkich błędów lub niepełnych danych, które dostarczyłeś. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za autentyczność lub dokładność informacji przekazanych przez Ciebie.

Kontrola antyspamowa

Wszystkie e-maile wysłane do nas podlegają kontroli antyspamowej. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia podejrzanych wiadomości spamowych lub oszukańczych oraz podjęcia odpowiednich działań wobec nadawcy, włącznie z raportowaniem ich do odpowiednich organów.

Zmiany w Polityce Prywatności

Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszej działalności zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Korzystania ze Strony oraz Polityce Prywatności, aby zapewnić ochronę i utrzymanie poufności danych osobowych. Regularnie aktualizujemy naszą Politykę Prywatności, dlatego Twoim obowiązkiem jest sprawdzanie, czy nie zaszły w niej jakieś zmiany. Wszelkie zmiany będą obowiązywać wstecz.