W Evoke Technologies zawsze szukamy utalentowanych osób. Jeśli szukasz nowych możliwości rozwoju zawodowego i uważasz, że posiadasz umiejętności i kwalifikacje, które cenimy, chętnie się z Tobą skontaktujemy.

Możesz dołączyć CV i list motywacyjny jako dokument PDF lub Word. Wymień stanowisko lub stanowiska, o które się ubiegasz w sekcji komentarzy formularza.

W Evoke cenimy różnorodność i zachęcamy kandydatów z różnych środowisk i doświadczeń do aplikowania. Należy pamiętać, że ze względu na dużą liczbę otrzymywanych wniosków możemy nie być w stanie odpowiedzieć na każde indywidualne zgłoszenie. Zapewniamy jednak, że każda aplikacja zostanie dokładnie sprawdzona przez nasz zespół rekrutacyjny.

Najnowsze Pozycje

Poszukuję kierownika ds. dostaw technicznych Ponad 15 lat doświadczenia, specjalizacja w tworzeniu oprogramowania i zarządzaniu kluczowymi klientami zapewniającymi rentowność.
 • Udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów Java/.Net/ERP
 • Definiowanie i dokumentowanie zakresu projektu i wymagań dotyczących zasobów
 • Ustalanie terminów dostaw
 • Definiowanie i zarządzanie priorytetami w oparciu o dostępne możliwości członków zespołu.
 • Faworyzowanie i prowadzenie codziennych spotkań typu „stand up”.
 • Negocjacje z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Tworzenie opartej na współpracy, innowacyjnej i wydajnej kultury pracy.
 • Zarządzanie zespołem interdyscyplinarnym.
 • Podtrzymywanie morale i wydajności zespołu w trudnych okolicznościach.
 • Zachęcanie do regularnych iteracji produktów.
 • Zapewnienie regularnej dostawy projektów i produktów zgodnie z metodykami Agile. Zbuduj reputację w polskiej branży IT, aby rozwijać i rozwijać nowe oferty biznesowe.

Umiejętności techniczne obowiązkowe

 • 4,5 + lata doświadczenia w rozwoju Pega
 • Znajomość metodologii Agile
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne

Umiejętności techniczne opcjonalne

 • Pega 8.x powinna być dodatkowym atutem

Czas pracy – normalna polska zmiana – od 8:00 do 16:00 (należy dostosować się do pracy w godzinach 10:00 do 18:00 w zależności od potrzeb projektu)

Poniżej znajduje się wymóg Inżynier Monitoringu – chęć pracy w systemie zmianowym Zmiana 1 – 6:00 do 14:00 Zmiana 2 – 14:00 do 22:00 Umiejętności techniczne Obowiązkowe 3 -4 lata doświadczenia
 • Narzędzia monitorujące
Doświadczenie w narzędziach monitorujących takich jak SolarWinds, Elastic search, ServiceNow, Alerta i Splunk
 • Wsparcie aplikacji
Doświadczenie/znajomość aplikacji do rozwiązywania problemów wdrażanych na systemach Tomcat/WebLogic w środowisku klastrowym.
 • Znajomość systemów operacyjnych Linux
Doświadczenie w pracy w środowiskach RHEL i rozwiązywaniu różnych problemów związanych ze sprzętem/oprogramowaniem, skryptami powłoki, codziennymi kontrolami stanu.
Znajomość procesu/domeny obowiązkowa
 • Procesy monitorowania NOC/SOC
 • Proces zarządzania zmianą
 • Proces zarządzania incydentami
Umiejętności miękkie obowiązkowe
 • Dobre umiejętności komunikacyjne
 • Proces zarządzania zmianą
 • Szybki uczeń
Umiejętności techniczne opcjonalne
 • Znajomość baz danych: Instalacja, konfiguracja i tuning wydajności serwerów baz danych Oracle, MySql i Mango DB, najlepiej w środowisku Linux.
 • Znajomość aplikacji Java do rozwiązywania problemów z systemami internetowymi.
Obowiązki i obowiązki służbowe
 • Monitoruj alarmy Aplikacji i Infrastruktury w odpowiednich narzędziach monitorujących.
 • Wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z usługą aplikacji, systemem internetowym i RHEL.
 • W razie potrzeby koordynuj współpracę z różnymi zespołami technicznymi i lokalnymi.
 • Możliwość pracy w systemie zmianowym klienta i dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w przypadku jakichkolwiek sytuacji awaryjnych.
 • Wdrożenia nowych projektów/działań technologicznych zgodnie z wymaganiami biznesowymi

Starszy programista Dotnet — JD & UMIEJĘTNOŚCI

Godziny pracy: od 14:00 do 22:00 czasu polskiego

Opis pracy –

Starszy programista .NET Core, który posiada dogłębną wiedzę na temat zasad tworzenia oprogramowania, praktyczne doświadczenie z .NET Core oraz udokumentowane doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań opartych na chmurze z wykorzystaniem Azure lub AWS. Jako starszy członek zespołu programistów będziesz odpowiedzialny za kierowanie technicznymi aspektami projektów, mentorowanie młodszych programistów i przyczynianie się do ogólnej architektury i projektowania naszych aplikacji.

Umiejętności zawodowe –

 1. 4-5 lat doskonałej wiedzy na temat rdzenia .Net / .Net, Restful API
 2. Znajomość technologii front-endowych (Angular, React)
 3. Praktyczne doświadczenie w frameworku testów jednostkowych (X-Unit, N-Unit), programowaniu opartym na testach
 4. Dobra znajomość baz danych MS SQL i/lub NoSQL.
 5. Solidne zrozumienie wzorców projektowania oprogramowania, mikrousług, zasad architektury i innych najlepszych praktyk.
 6. Doskonałe umiejętności rozwiązywania problemów i umiejętność pracy w dynamicznym środowisku opartym na współpracy.
 7. Doświadczenie w pracy z narzędziami do konteneryzacji i orkiestracji (Docker, Kubernetes).
 8. Praktyczne doświadczenie w usługach Azure, zasobach Azure i aplikacjach funkcyjnych
 9. Dobra znajomość usług Azure Kubernetes, Data Factory, Blob, HD Insight, Azure Active Directory, Service Bus, Event Hub, Queues.
 10. Narzędzia do rejestrowania wiedzy, takie jak Elastic Search, Kibana, Serilog

Obowiązki –

 1. Współpracuj z zespołami interdyscyplinarnymi w celu definiowania, projektowania i dostarczania wysokiej jakości rozwiązań programowych.
 2. Tworzenie złożonych funkcji i komponentów oprogramowania przy użyciu platformy .NET Core, zapewniających skalowalność, wydajność i łatwość konserwacji
 3. Przeglądy kodu, dostarczanie konstruktywnych informacji zwrotnych i zapewnianie zgodności ze standardami kodowania
 4. Bądź mentorem i przewodnikiem dla młodszych programistów, dzieląc się swoją wiedzą techniczną i promując najlepsze praktyki.
 5. Rozwiązuj problemy techniczne, optymalizując wydajność aplikacji i wygodę użytkownika.
 6. Wdrażaj i wdrażaj rozwiązania oparte na chmurze na platformie Azure lub AWS, biorąc pod uwagę najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa, dostępności i skalowalności.
 7. Współpracuj z zespołami DevOps, aby zapewnić bezproblemową integrację aplikacji z potokami wdrażania i monitorowania.

Umiejętności behawioralne –

 1. Dobra komunikacja i umiejętności interpersonalne
 2. Dobry angielski w mowie i piśmie
 3. Dobre umiejętności analityczne

Poszukujemy menedżera ds. rozwoju biznesu, DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria (CH, skrót od łacińskiego Confoederatio Helvetica) – partnerzy branżowi będą współpracować z różnymi zainteresowanymi stronami. Będą ściśle współpracować z dyrektorem działu IT, aby proaktywnie rozwijać, zarządzać i utrzymywać relacje z klientami w całym regionie DACH poprzez regularne spotkania twarzą w twarz, telefon, e-mail i udział w konferencjach.

OBOWIĄZKI

 1. Osiągnij lub przekrocz roczne cele dotyczące przychodów.
 2. Rozwijaj relacje z klientami poprzez ich głębokie zrozumienie
 3. Opanuj cykl sprzedaży: poszukiwanie, odkrywanie, pielęgnowanie i proces zamykania.
 4. Współpracuj z wewnętrznymi współpracownikami i interesariuszami, umożliwiając osiągnięcie wyników skupionych na kliencie.
 5. Opracuj strategiczne plany kont dla każdego klienta.
 6. Bądź ambasadorem Evoke w regionie DACH podczas kluczowych wydarzeń i konferencji, prezentując najnowsze dane z branży IT i będąc na bieżąco z aktualnościami branżowymi.

KWALIFIKACJE

 1. Udokumentowane osiągnięcia w zakresie sprzedaży i zarządzania kontami
 2. Do pracy zawodowej wymagana jest biegła znajomość języka niemieckiego i angielskiego.
 3. Wykształcenie na poziomie wyższym lub równoważnym doświadczeniu.

Aplikuj na to stanowisko